Inforeise Dubai

Zgłoszenie na ekskluzywny wyjazd studyjny do Dubaju


{{ $t('agent.name') }}
{{ $t('agent.street') }}
{{ $t('agent.zip') }} {{ $t('agent.city') }}

{{ $t('ui.phone') }}: {{ $t('agent.phone') }}
{{ $t('ui.mail') }}: {{ $t('agent.mail') }}

Termin: 18-25.09.2019 Opata za uczestnictwo: 999 PLN za osobę Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.04.2019