Deklaracja ochrony danych zgodnie z niem. ustawą o mediach elektronicznych (Telemediengesetz)

Doceniamy Państwa zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej także w odniesieniu do ochrony Państwa danych osobowych. Ponieważ także ochrona Państwa prywatności jest dla nas szczególnie istotna, bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Przy gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych w kontekście działania naszej strony internetowej zasadnicze znaczenie mają przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych oraz niemieckie przepisy o ochronie danych.

Dane osobowe
Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystywane do Państwa identyfikacji. Zaliczają się do tego takie informacje jak Państwa imię i nazwisko, adres, adres korespondencyjny, numer telefonu. Nie zaliczają się do tego informacje, które nie są bezpośrednio związane z Państwa prawdziwą tożsamością (takie jak ulubione witryny internetowe lub liczba użytkowników witryny).

Zanonimizowane dane
Przy każdym dostępie do zawartości tej witryny internetowej automatycznie zapisywane są informacje ogólne (np. liczba i czas trwania odwiedzin na poszczególnych stronach). Dane te nie wskazują na konkretną osobę. Są one wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i optymalizacji oferty internetowej.

Ważna informacja dla podróżujących do USA
Ze względu na amerykańską federalną ustawę antyterrorystyczną, linie lotnicze są zobowiązane do przedłożenia amerykańskiemu urzędowi imigracyjnemu informacji dotyczących lotu i rezerwacji każdego pasażera przed przybyciem. Bez przekazania tych danych wjazd na teren USA jest niemożliwy.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
W celu realizacji przekazywanych lub świadczonych przez nas usług przekazujemy Państwa dane osobowe  odpowiedniemu partnerowi umownemu/organizatorowi wycieczek oraz podmiotowi trzeciemu zaangażowanemu w świadczenie usług, o ile jest to konieczne do celów realizacji umowy.
Jeżeli dane zostaną przekazane naszym partnerom umownym lub podmiotom trzecim, są one, poza obowiązkowymi przepisami ustawowymi, związane naszymi umownymi wymogami dotyczącymi ochrony danych. Gromadzenie lub przekazywanie danych osobowych do instytucji państwowych i władz odbywa się tylko w ramach obowiązkowych przepisów prawnych.

Prawo do informacji/Państwa prawa
Mają Państwo prawo, na żądanie i bezpłatnie, do uzyskania informacji o przechowywanych danych. Ponadto mają Państwo prawo do korekty, usunięcia lub zablokowania nieprawidłowych danych. Usunięcie danych może podlegać przepisom prawa, w szczególności w odniesieniu do danych służących do celów rozliczeniowych i rachunkowych.

Użycie plików cookie
Używamy plików cookie (małych plików zawierających informacje dotyczące konfiguracji). Pomagają one określić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników naszej strony internetowej oraz zwiększyć komfort korzystania z oferty produktowej. W plikach cookie zapisywane są informacje jak np. identyfikator użytkownika. Ponadto może nastąpić przyporządkowanie danych klienta, co oznacza wyższy poziom komfortu dla użytkownika, ponieważ w przypadku rezerwacji nie musi on ponownie logować się z podaniem swoich pełnych danych osobowych. Korzystanie z tych ofert możliwe jest także bez plików cookie. Większość przeglądarek jest ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Jednak mogą Państwo wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o przesyłaniu plików cookie.

Linki do stron zewnętrznych
Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Niniejsza deklaracja ochrony danych nie obejmuje innych operatorów stron. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych, a zatem nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność publikowanych przez nich informacji.

Pytania i komentarze
W przypadku pytań, żądań lub uwag dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej dostępnym pod adresem (technology@schmetterling.de). Szybki rozwój Internetu wymaga od czasu do czasu wprowadzenia korekt w naszej Polityce prywatności (oświadczenie o ochronie danych osobowych). Zostaną Państwo w tym miejscu poinformowani na temat zmian.

Zastosowanie wtyczki Facebook
Na naszych stronach internetowych zintegrowane są wtyczki (plugin) serwisu społecznościowego Facebook.com, którego właścicielem jest Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, poprzez plugin zostaje utworzone bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje wtedy informację, że z danym adresem IP odwiedzili Państwo naszą stronę. Powoduje to przesłanie na serwer Facebooka informacji dotyczących odwiedzonych przez Państwa stron internetowych. Jeżeli są Państwo w tym czasie zalogowani na swoim koncie Facebook, informacja ta zostanie przyporządkowana przez Facebook do Państwa konta użytkownika serwisu Facebook. Korzystając z funkcji wtyczki (np. klikając przycisk „Lubię to”, umieszczając komentarz) także te informacje zostaną przyporządkowane do Państwa konta w serwisie Facebook, czemu mogą Państwo zapobiec tylko poprzez wylogowanie się z serwisu przed skorzystaniem z wtyczki. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, związanych z tym praw i możliwości ochrony Państwa danych osobowych znajdą Państwo w informacjach dotyczących ochrony danych serwisu Facebook.

(sporządziła adw. Annegret Mayer LL.M., stan na: 02.02.11) © Händlerbund e.V. – Ten tekst jest chroniony prawem autorskim. Powielanie lub przekazywanie informacji stronom trzecim jest dozwolone, o ile nie wprowadzono w nich żadnych zmian, a w szczególności nie usunięto informacji o prawach autorskich.

Zastosowanie przycisku Google „+1”
Nasza witryna używa przycisku „+1” sieci społecznościowej Google, której właścicielem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Przycisk jest oznaczony symbolem „+1”. Przycisk „+1” oznacza w skrócie "to jest fajne" lub "sprawdź to". Przycisk nie jest używany do rejestracji Państwa wizyt na stronach internetowych.

Jeżeli strona internetowa naszej witryny zawiera przycisk „+1”, Państwa przeglądarka wczyta ten przycisk z serwera Google i wyświetli na ekranie. Państwa wizyta na stronie internetowej naszej witryny zostanie automatycznie przesłana na serwer Google. Przy wyświetleniu przycisku „+1” Google nie będzie rejestrował Państwa historii przeglądarki w sposób ciągły, lecz tylko przez okres do dwóch tygodni.

Google zapisuje dane dotyczące Państwa wizyty na stronie przez ten okres w celach konserwacji systemu i usuwania błędów. Dane te nie zawierają jednak indywidualnych profili, nazw użytkowników ani adresów URL. Dane te są również niedostępne dla wydawców stron internetowych lub ogłoszeniodawców. Wykorzystanie tych informacji służy do celów konserwacji i usunięcia błędów w wewnętrznych systemach Google. Państwa wizyta na stronie z przyciskiem +1 nie będzie analizowana w żaden inny sposób przez Google. Dalsza analiza Państwa wizyty na stronie internetowej naszej witryny za pomocą przycisku „+1” nie ma miejsca.

Przyznanie rekomendacji +1 odbywa się publicznie, tzn. każdy, kto wyszukuje za pomocą wyszukiwarki Google lub otwiera treści, którym przyznali Państwo rekomendację +1, może potencjalnie zobaczyć, że dana strona internetowa otrzymała od Państwa rekomendację +1. Dlatego przyznając ocenę +1 muszą być Państwo pewni, że chcą się Państwo podzielić swoją oceną z całym światem.

Kliknięcie przycisku +1 służy jako rekomendacja dla innych użytkowników w wynikach wyszukiwania Google. Mogą Państwo publicznie poinformować, że nasza strona internetowa się Państwu podoba, akceptują ją Państwo lub mogą ją Państwo polecić innym. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie Google+, po kliknięciu przycisk +1 zmieni kolor na niebieski. Ponadto rekomendacja +1 zostanie dodana do zakładki +1 na Państwa profilu Google. W zakładce mogą Państwo zarządzać swoimi rekomendacjami +1 i decydować, czy chcą upubliczniać swoją zakładkę z rekomendacjami +1. Aby móc zapisać i upublicznić swoją rekomendację +1, Google, za pośrednictwem Państwa profilu, zapisuje informacje na temat rekomendowanych adresów URL, Państwa adres IP i inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. Anulując swoją rekomendację +1, informacje te zostaną usunięte. Wszelkie Państwa rekomendacje +1 są wymienione na liście w zakładce +1 w Państwa profilu.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych przy korzystaniu z przycisku +1 znajduje się na stronie https://www.google.decom/intl/de/+/policy/+1button.html.

Klauzula dotycząca korzystania z przycisku Google „+1” została sporządzona przez kancelarię Gerstel i jest dostępna pod adresem http://www.abmahnungberatung.de.

Wtyczki serwisu społecznościowego Twitter
Używamy wtyczki tzw. „social plugin” i funkcji „Re-tweet” serwisu społecznościowego Twitter.com, którego właścicielem jest Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Korzystając z funkcji Re-tweet informacje o odwiedzanych przez Państwa stron internetowych są przekazywane osobom trzecim i powiązane z Państwa kontem serwisu Twitter. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Państwa danych przez serwis Twitter oraz Państwa prawa i możliwości ustawień dotyczące ochrony Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności firmy Twitter na stronie: http://twitter.com/privacy

Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „cookie”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które zawarły Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystało z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, do tworzenia raportów aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi Google. Mogą Państwo wyłączyć zapisywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; prosimy jednak pamiętać, że może nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Mogą Państwo także zapobiec wysyłaniu danych generowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z adresem IP) do Google i przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej tutaj: http://tools.google.decom/dlpage/gaoptot?hl=de
Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo tutaj lub tutaj. Informujemy, że na tej stronie internetowej narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zagwarantować zapisanie anonimizowanego adresu IP (tzw. maskowanie IP). Ponadto używamy narzędzia Google Analytics w celu analizy danych z AdWords i pliku cookie Double Click do celów statystycznych. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, funkcję tę można dezaktywować za pomocą narzędzia do personalizacji treści i reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl).