Dziękujemy za zagłoszenie na Roadshow 2018.

Dokładny adres spotkania zostanie Państwu przesłany w meilu potwierdzającym uczestnictwo.